Priamy kontakt na mobil:

Javorčík Jaroslav: 0908 931 991

Ing. Milec Miloš: 0903 517 949

Ing. Tremba Ľubomír: 0905 522 009

Ing. Tremba Michal: 0908 552 261


Kontakt do kancelárie:

Tel: 048/611 33 58

Tel: 048/611 33 59

Tel/Fax: 048/611 31 47

E-mail: slovteco@stonline.sk


Adresa firmy:

SLOVTECO, s.r.o.

Kiepka 91

Sídlo: Mostárenská 19

Brezno 977 01

IČO: 36 628 387