Základné informácie o firme SLOVTECO s.r.o:

SLOVTECO s.r.o. je univerzálnou firmou, ktorá sa zaoberá nielen obchodnou, ale aj projekčnou, výrobnou, ale aj programátorskou a servisnou činnosťou v oblasti riadenia strojov, meraním a reguláciou (MaR). Firma pôsobí na Slovensku od roku 1999 a od začiatku roku 2000 je autorizovaným partnerom a oficíalnym zástupcom firmy Teco a.s.Zaoberá sa predajom programovateľných automatov a regulátorov firmy Teco na Slovensku. Popri tom sa firma zaoberá projektovaním v oblasti merania, regulácie a optimalizácie odberu elektrickej energie, techniky riadenia budov, najmä riadenia a regulácie vzduchotechniky, výmenníkových staníc a tepelného hospodárstva. Druhou oblasťou je riadenie a monitorovanie technologických procesov. K uvedeným činnostiam zabezpečuje Slovteco dodanie dodávky na kľúč (projekcia, konštrukcia, realizácia a servis).


Výrobná činnnosť firmy pozostáva z výroby strojových rozvádzačov a návrhu a výroby elektronických doplnkov k PLC systémov. Súčasťou realizačnej činnosti v oblasti riadiacich systémov je aj ich programovanie. Firma SLOVTECO s.r.o. poskytuje programátorske služby pri tvorbe aplikačných programov pre PLC TECOMAT aj tvorbu vizualizačných programov pre technologické procesy. Od roku 2001, zabezpečuje Slovteco vo zvýšenej miere aj servis pre PLC TECOMAT, ktoré boli nasadené v aplikáciach na Slovensku. Niektoré realizované aplikacie sú rozpísané podrobnejšie v sekcii Referencie.